Din bedrifts profesjonelle partner innen valg av kontorlorkaler, bank og forsikring

Siden 1996 har vi jobbet med å forbedre forsikring, pensjon og banktjenestene til våre kunder, og i de senere år har vi også bidratt til å hjelpe våre kunder med omlokalisering og optiamilsering av deres kontorløsninger.
Vi har nå inngått strategiske partneravtaler som spisser vårt tilbud ytterligere. En analyse fra oss koster ingenting - vi jobber ut ifra no cure - no pay prinsippet.
 
Eikundasund:

Eikund betyr øya som er rik på eikeskog og hører til blant de eldste stedsnavn i Norge. Skipsleia mellom Eigerøy og Eigersund har gitt navnet til både byen Egersund og kommunen Eigersund. Dette har vært en trygg havn å søke ly for skip med historie helt tilbake til vikingtiden. Vårt selskap ble etablert i Egersund, og vi har derfor valgt å bruke navnet Eikunda. Vi håper å skape trygghet for våre kunder, på samme måte som havna har gjort det i flere hundre år.

Vi samarbeider med forsikringsmeglere som utfører analyse av dagens forsikringløsninger og innhenter tilbud fra de forsikringsselskapene vi kjenner som de beste ut ifra hvilken bransje kunden er i. Når det gjelder eiendom og i hovedsak kontorløsninger, har vi kompetanse til å sette opp fleksible og ikke minst tidsriktige løsninger. Vi har kontakt med en mengde gårdeiere, og kjenner markedet godt.Videre så har vi avtaler med selskaper som spesialiserer seg i å reforhandle finansielle tjenester, samt selskap som kan tilby garantier. 

Office Advisory

Verden er i forandring. Skal en følge med å være en bedrift som tiltrekker seg de beste i sitt felt, så må en også legge tilrette for at de kan jobbe mest mulig effektivt, og samtidig gi dem den frihet og fleksiblitet de krever. Krisen vi nå står oppe i har krevd at vi må jobbe anderledes - flere jobber nå hjemmefra, og kontorene er delt inn i turnusordninger for å få mindre grupper samtidig.

Hvordan har din bedrift tatt utfordringene vi nå står opp i?

Vi kan sette opp arealeffektive og smarte løsninger - kanskje kan dere tilby de ansatte flere lokasjoner å jobbe på enn de gjør i dag, men allikevel til en billigere og ikke minst mer effektiv måte. Kanskje finnes ikke "nøkkelpersonene" eller de beste i sitt fag i nærområdet, eller landet for den sagt skyld. Vi kan sette opp løsninger som gjør at dere får ta del av ikke bare det lokale, men det nasjonale og om ønskelig det globale arbeidsmarkedet!

Dette er vi spesialister på, og vi tar gjerne en prat for å se på deres behov.

 • Våre tjenester:
  • Søk etter nye næringslokaler og relokalisering
  • Rådgivning - hvordan jobbe smartere - hvordan bli en attraktiv arbeidsgiver
  • Søk etter nye næringslokaler og relokalisering
  • Forhandlinger og reforhandlinger
  • Rådgiver leietakertilpasninger
  • Verdivurdering (eksterne partnere)


Forsikringsmegling

Er en uavhengig part som framforhandler forsikringløsninger for forsikringstakere i det åpne forsikringsmarkedet. Dette skiller seg fra en forsikringsagent som opptrer på vegne av forsikringsselskapet.

Fordeler å benytte en megler:

 • Ivaretar forsikringstakerens interesser ovenfor forsikringsselskapet.
 • Konkurranseutsetting av kundens forsikringløsninger.
 • Megler avlaster kunden - gjennomfører tilbudsrunder, reforhandler, og overvåker markedet.
 • Markedskunnskap om det norske og internasjonale forsikringsmarkedet.
 • Tilgang til et større marked.Noen forsikringsselskap benytter kun meglerkanalen som sin distribusjonskanal.

Forsikringsmegling er regulert gjennom lov om forsikringformidling og er underlagt kontroll av finanstilsynet.


Bankmegling

En bankmegler forbedrer avtalen du har med nåværende bankforbindelse, eller finner nye leverandører etter ønske fra oppdragsgiver. Bankmegleren gjør det aller meste av jobben selv, men du som kunde må delta i samarbeid med megler for å innhente nødvendig data. Megleren utarbeider så en analyse, før han tar forhandlingene for deg med banken din, eller ny bankforbindelse.

Garantier

Våre samarbeidspartnere tilbyr garantier som dekker: Byggherre, Entreprenør, Bustad, Husleie, Skattetrekk, Toll, Løyve, Betaling, Utførelse og Forskudd.

 

Litt tall...

Basert på kundemasse i 2019, har vi følgende resultater når det gjelder konsultasjon av forsikringsordninger 

74%

Våre forsikringsmeglere gir våre kunder tilbud som medfører at 74% av disse velger vår løsning

81%

Våre bankmeglere får forbedret løsningene til våre kunder i over 80% av tilfellene.

30%

I snitt sparte våre kunder 30% på forsikringsløsningene etter at meglerhonorar er lagt til.

92% 

Vi streber etter å ha fornøyde kunder, og stort sett klarer vi heldigvis det. Skulle du som kunde føle at vi skulle gjort noe annerledes, så ønsker vi tilbakemelding om dette. 

Bli en av oss

Vi er alltid på jakt etter personer som kan styrke selskapet. Har du lang erfaring fra noen av våre kjerneområder, og kjenner deg igjen i teksten under- er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.
 

Som konsulent hos oss blir du en del av et team som har ansvar for å utvikle og implementere Eikundas konsept hos eksisterende og nye kunder. Du vil opparbeide deg en solid kundeportefølje innen ditt ansvarsområde, dels ved tilgang til eksisterende kundemasse og dels på eget initiativ. Her vil du jobbe tett med kunder, kolleger og leverandører og får på den måten opparbeidet og utviklet din faglige tyngde. 

For å lykkes i rollen tror vi at du er en som vil mye, som tenker utradisjonelt og er en forkjemper for endring og nye tilnærmingsmåter. Vi jobber i team, så du er en god lagspiller. Du samarbeider godt med andre, kommuniserer klart og jobber målbevisst og strukturert.

Vi har et hyggelig og uformelt miljø med en sterk og allsidig kompetanse. Våre verdier er også viktige for oss -  er du trygg, serviceminded,ansvarsfull og imøtekommende tar vi gjerne imot en søknad fra deg!

© Opphavsrett eikunda